Xôi VHEALTH là một món đặc biệt nằm trong 2 món được thêm mới vào menu quán.

- Xôi thịt trứng chiên

- Xôi thập cẩm

- Xôi thịt kho trứng